Єпархіальний трибунал


19 січня року Божого 2013 Римський Архиєрей Венедикт XVI підніс Апостольський екзархат українців-католиків у Франції до статусу Єпархії з титулом Єпархія святого Володимира Великого в Парижі (Éparchie Saint Volodymyr le Grand de Paris).

Від самих початків заснування, Церква вважала за необхідність встановляти норми церковного права, щоб через виконання приписів закону провадити вірних до Бога. Єпархіяльний Єпископ як намісник і посланець Христа у своїй Єпархії, як прямий наступник апостолів і як носій повноти священства, посідає власну, звичайну і безпосередню владу. У Церкві, як у кожній цивілізованій правовій спільноті, існує поділ на три гілки влади: законодавчу, виконавчу та судову. Якщо законодавчу владу Єпископ реалізовує особисто, а виконавчу як правило через Протосинкела і синкелів, судову владу, зазвичай, делегує судовим вікаріям і суддям, які виконують її у церковному Трибуналі в межах своєї компетенції та від його імені (див. кан. 1086 ККСЦ). І саме церковний Трибунал, через свою діяльність, має на меті встановлювати істину для оберігання та відновлення справедливости у Церкві. 

Зважаючи на вимогу кан. 1074 ККСЦ, з метою забезпечення повноцінного й належного функціонування церковного Трибуналу Паризької Єпархії святого Володимира Великого, є опрацьований даний Статут як відповідь на вимогу чинного церковного законодавства. Статут опрацьований, у тому числі, на підставі останніх змін до ККСЦ і норм Партикулярного права УГКЦ, спрямований на регламентацію практичних аспектів діяльности нашого єпархіяльного Трибуналу. 

Характерною особливістю Єпархії святого Володимира Великого є її велика територія, яка покриває 5 країн Західної Європи: Францію, Бельгію, Нідерланди, Люксембурґ і Швейцарію. Тому й компетенція цього єпархіяльного церковного Трибуналу, який є Трибуналом першого ступеня судочинства і має право розглядати подружні, спірні та карні справи, поширюється на всі ці країни. 

Статут впроваджується в дію ad experimentum на 3 роки. Упродовж найближчих років до Статуту можуть та мають бути внесені відповідні правки та уточнення з метою кращого, а особливо ефективнішого функціонування єпархіяльного Трибуналу у реаліях життя та розвитку Єпархії.

Відповідно до вказівок Найвищого Трибуналу Апостольської Сигнатури, наданих у листі від 09 лютого 2021 р., прот. н. 4081/1/21 SAT, апеляція проти вироків церковного Трибуналу Паризької Єпархії святого Володимира Великого подається безпосередньо до Апостольської Сигнатури, яка в кожному окремо взятому випадку, визначить апеляційний Трибунал. 

Париж, 16 листопада 2021 р.

† ГЛІБ Лончина
Апостольський адміністратор
Єпархії святого Володимира ВеликогоТрибунал Єпархії Святого Володимира Великого в Парижі УГКЦ утворений 16 листопада 2021 р.Б. декретом Преосвященного Гліба ЛОНЧИНИ, апостольського адміністратора (Вих. 21/199)

Трибунал діє відповідно до затвердженого Статуту та Кодексу Канонів Східних Церков. В статуті є окреслені спосіб іменування суддів та інших працівників трибуналу.


Згідно канону 1084 § 1 Колегіальний трибунал розглядає такі справи:

1. про вузол свячення;
2. про подружні справи;
3. про карні злочини, за які грозить кара великої екскомуніки, позбавлення уряду, повернення до нижчого ступеня або позбавлення духовного сану.